HOME

 

OVER ONS

 

PROJECTEN

 

NIEUWS

 

IN DE VERKOOP

 

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTEN

Bouwend Waarland BV is een samenwerkingsverband dat de volgende projecten gerealiseerd, in uitvoering en in voorbereiding heeft.


Nieuwe initiatieven

Bouwend Waarland is constant op zoek naar nieuwe kansrijke initiatieven. Heeft u als grondeigenaar of initiatiefnemer het idee dat Bouwend Waarland ook voor u wat kan betekenen dan kunt u contact met ons opnemen. 


Locatie voormalig loonbedrijf Bruin - Veluweweg 44 Waarland (in voorbereiding)

Zie nieuwsbericht, binnenkort meer hierover!


Locatie Spoetnikstraat Dirkshorn (in uitvoering)

Aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn worden dit jaar 8 energieneutrale starterswoningen voor jongeren gebouwd. Bouwend Waarland heeft de door de gemeente Schagen uitgeschreven tender gewonnen. Nadat het contract met de gemeente in oktober 2017 is getekend is begin 2018 de bouwvergunning aangevraagd. De verkoopprocedure is gestart en de woningen kunnen, als alles vlot verloopt, naar verwachting voorjaar 2019 worden opgeleverd. 


Locatie voormalige handbalvelden Waarland (in uitvoering)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland realiseert een groep jongeren op deze locatie een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 8 goedkope woningen. In nauwe samenwerking met de gemeente Schagen is een stedenbouwkundig plan gemaakt dat voorziet in de realisatie van 8 woningen. De woningen komen precies op de plaats van de handbalvelden waarmee het omliggende groen en het naastliggende trapveld zoveel mogelijk wordt behouden. Dit was een wens van de omgeving. Voor dit project is in 2017 de vergunning verstrekt. De woningen en het omliggende openbare gebied worden eind 2018 opgeleverd.

8 oktober 2018 j.l. de vooroplevering!

  

     April 2018: CPO project Waarland voor-aanzicht  April 2018: CPO project Waarland achter-aanzicht

   

Klik hier voor impressie "Oude handbalvelden"


Locatie Beemsterboerweg Waarland, Ruimte voor Ruimte (in uitvoering)

Bouwend Waarland realiseert momenteel samen met de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijf aan de Weelweg 30 een Ruimte-voor-Ruimte project. Op deze locatie zullen alle bedrijfs-gebouwen met bijbehorende verhardingen worden verwijderd. Ter compensatie daarvan zijn vier nieuwe royale bouwkavels verkocht en in aanbouw. Bouwend Waarland treedt hierbij, namens de grondeigenaar, op als ontwikkelende en verkopende partij.

 Klik hier voor Situatietekening

  Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland 

 


Drie vrijstaande woningen aan de Hogebrugweg Waarland (gerealiseerd)

Op een voormalige fruitboomgaard aan de Hogebrugweg heeft Bouwend Waarland voor de grondeigenaar drie vrijstaande bouwkavels ontwikkeld waar de nieuwe eigenaren zelf een vrijstaande woning konden ontwerpen en bouwen.  Het project heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de Hogebrugweg.

 


Vijf appartementen en een apotheek  aan de Veluweweg 18 Waarland (gerealiseerd)

Bouwend Waarland realiseerde 5 appartementen en een apotheek in de voormalige buurtsupermarkt in het hart van Waarland.  Dit project is het eerste visitekaartje van Bouwend Waarland. Een constructieve samenwerking met de gemeente, een inventief en creatief bouwontwerp en een efficiŽnte uitvoering en goede verkoop- en bouwbegeleiding.