HOME

 

OVER ONS

 

PROJECTEN

 

NIEUWS

 

IN DE VERKOOP

 

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTEN

Bouwend Waarland BV is een samenwerkingsverband van vier bedrijven dat de volgende projecten gerealiseerd, in uitvoering en in voorbereiding heeft.


Nieuwe initiatieven

Bouwend Waarland is constant op zoek naar nieuwe kansrijke initiatieven. Heeft u als grondeigenaar of initiatiefnemer het idee dat Bouwend Waarland ook voor u wat kan betekenen dan kunt u contact met ons opnemen. 


Locatie voormalig loonbedrijf Bruin - Veluweweg 44 Waarland (in voorbereiding)

Bouwend Waarland heeft met de gemeente Schagen een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van deze woningbouwlocatie te onderzoeken. Als blijkt dat de plannen haalbaar zijn zal Bouwend Waarland het plan verder uitwerken tot een concreet stedenbouwkundig plan met een bijbehorend woningbouwprogramma.  Op basis hiervan kan medio 2019 een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Als dat eind 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld kan in 2020 worden gestart met het bouw/ en woonrijpmaken van het gebied. In het plan komen verschillende woningen, variŽrend van goedkope koopwoningen tot vrije kavels.

 


Locatie Spoetnikstraat Dirkshorn (in uitvoering)

Aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn worden op dit moment 8 energieneutrale starterswoningen voor gebouwd. Alle woningen zijn verkocht aan jongeren uit Dirkshorn. Bouwend Waarland heeft de door de gemeente Schagen uitgeschreven tender gewonnen. Nadat het contract met de gemeente in oktober 2017 is getekend is eind 2018 de vergunning verstrekt. De woningen en het omliggende openbare gebied worden naar verwachting voorjaar 2019 opgeleverd.

  oktober 2018 Spoetnikstraat Dirkshorn - de bouw is in volle gang

oktober 2018 Spoetnikstraat Dirkshorn - de bouw is in volle gang  oktober 2018 Spoetnikstraat Dirkshorn - de bouw is in volle gang


Locatie voormalige handbalvelden Waarland (in uitvoering)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland realiseert een groep jongeren op deze locatie een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 8 goedkope woningen. Het stedenbouwkundig plan is in nauwe samenwerking met de gemeente Schagen gemaakt. De woningen komen op de plaats van de voormalige handbalvelden van Con Zelo. Het omliggende groen en het naastliggende trapveld blijft behouden, waarmee de woningen in een prachtige parkachtige omgeving komen te liggen. De De woningen zijn inmiddels opgeleverd en de jonge woningeigenaren kunnen nu zelf aan de slag om hun eigen woning zo snel mogelijk te kunnen bewonen.

CPO Waarland oktober 2018       CPO Waarland oktober 2018

   

Klik hier voor impressie "Oude handbalvelden"


Locatie Beemsterboerweg Waarland, Ruimte voor Ruimte (in uitvoering)

Bouwend Waarland realiseert momenteel samen met de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijf aan de Weelweg 30 een Ruimte-voor-Ruimte project. Op deze locatie zullen alle bedrijfs-gebouwen met bijbehorende verhardingen worden verwijderd. Ter compensatie daarvan zijn vier nieuwe royale bouwkavels verkocht en in aanbouw. Bouwend Waarland treedt hierbij, namens de grondeigenaar, op als ontwikkelende en verkopende partij.

 Klik hier voor Situatietekening

  Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland 

Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland  Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland


Drie vrijstaande woningen aan de Hogebrugweg Waarland (gerealiseerd)

Op een voormalige fruitboomgaard aan de Hogebrugweg heeft Bouwend Waarland voor de grondeigenaar drie vrijstaande bouwkavels ontwikkeld waar de nieuwe eigenaren zelf een vrijstaande woning konden ontwerpen en bouwen.  Het project heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de Hogebrugweg.

Hogebrugweg Waarland  Hogebrugweg Waarland


Vijf appartementen en een apotheek  aan de Veluweweg 18 Waarland (gerealiseerd)

Bouwend Waarland realiseerde 5 appartementen en een apotheek in de voormalige buurtsupermarkt in het hart van Waarland.  Dit project is het eerste visitekaartje van Bouwend Waarland. Een constructieve samenwerking met de gemeente, een inventief en creatief bouwontwerp en een efficiŽnte uitvoering en goede verkoop- en bouwbegeleiding.